VAB4Vets


לימודים במכללה – לא בהכרח אלטרנטיבה נחותה

לימודים במכללה – לא בהכרח אלטרנטיבה נחותה

על פי רוב, מכללות נחשבות בעיני מרבית האנשים ובמרבית המקצועות למוסדות לימודים נחותים יותר בהשוואה לאוניברסיטאות. כמובן שקיים בסיס איתן לקטלוג הזה – במרבית המכללות הלימודים נערכים ברמה מעט נמוכה מזו של אותם מקצועות בדיוק באוניברסיטאות. בנוסף, אוניברסיטאות הן גופים גדולים העוסקים בין היתר גם במחקר, מה שמעלה את קרנן בעיני הציבור, ומכיוון שהן גדולות וממומנות יותר, קיימות בהן פקולטות רבות ונרחבות יותר מאשר במכללות ונלמדים בהן מקצועות רבים יותר. כך, מי שמעוניין ללמוד מקצוע מסוים אך לא רק אותו (למשל – לקחת קורסי העשרה מסוימים במקצועות שונים לגמרי מהמקצוע בו ההתמחות נעשית), ימצא כי באוניברסיטה עומדות בפניו אפשרויות רבות ומגוונות הרבה יותר.

אך הסטיגמה הזו, לפיה אוניברסיטאות נעלות ועדיפות על מכללות בכל פרמטר אפשרי, אינה מדויקת כלל. בפועל, קיימות כיום בישראל מכללות מסוימות אשר בתחום התמחותן נחשבות לטובות לא פחות מאשר חלק מהאוניברסיטאות. וזהו בדיוק היתרון שלהן – תחום ההתמחות.

כפי שכבר פירטנו, אוניברסיטה היא מוסד גדול ומקיף, הכולל בתוכו פקולטות ומכונים רבים העוסקים במחקר בנוסף ללימודי תארים (ניתן אף לומר כי במובן מסוים המחקר הוא מהות האוניברסיטה, ולימודי התארים הם העיסוק המשני), וכאן טמון חסרונה היחסי בהשוואה למכללות. מכללה, אשר הינה גוף קטן יחסית העוסק רק בהוראה ולא במחקר, יכולה להתמחות ולהתמקצע בהוראה של תחום מסוים מאוד, וכך להעלות את רמת ההוראה בתחום זה ביחס לאוניברסיטה.

כדוגמה, ניתן לראות מספר מכללות אשר נפתחו בישראל בשנים האחרונות, אשר מיועדות אך ורק לעיסוק והוראה בתחום אחד. דוגמה קלאסית לכך היא מכללת "שערי צדק" אשר עוסקת בהוראת תחום המשפטים בלבד, וכן מכללות אחרות ללימוד רואי חשבון בירושלים.

מסיבה זו, בין השאר, נחשבות מכללות מסוימות בישראל של 2010 לבעלות רמת הוראה אשר אינה נופלת מזו של חלק מהאוניברסיטאות (הדוגמאות הבולטות כאן הן המכללה למנהל והמרכז הבינתחומי בהרצלייה).

בקיצור, אם אתם נמצאים בשלב בו אתם בוחרים במוסד הלימודים אליו תשאפו להתקבל ולעשות תואר ראשון, קחו בחשבון כי לא בהכרח כל אוניברסיטה עדיפה על פני כל מכללה. במידה ואתם מעוניינים ללמוד תחום ספציפי וממוקד, בדקו האם ישנה בארץ מכללה המתמחה בתחום מסוים זה – אולי עדיף לכם ללמוד בה במקום באוניברסיטה, וסביר להניח שיהיה גם קל יותר להתקבל אליה מאשר לאוניברסיטה, הרי גם היא תאפשר לכם למצוא עבודה בסוף התואר ולקבל משכנתא ללא הון עצמי במידה ותרצו.